Prezentacija temperaturnih podataka

WebMon Visual je program koji visualno prezentuje izmerene podatke sakupljene u Brunatinoj centralnoj bazi podataka. Kao administrator/ menadžer program se može koristiti naprednije povezan sa WebMon i omogućava Vam da napravite deetaljnu, mešovitu i jasnu tehničku analizu potrošnje stanara. To Vam kao i stanarima daje specifičan pregled potrošnje kao i pregled kako se potrošnja može  smanjiti.
Sa Visual je moguće pored drugih stvari učiniti sledeće:

  • Pokazuje temperaturu i potrošnju na optimalni period
  • Poredi podatke sa optimalnim brojem merila
  • Štampa tabele i dijagrame
  • Može se dodati potrošnja sa nekoliko merila

WebMon radi preko regularnog Internet prozora i sistemske komponente se učitavaju u Vaš kompjuter prilikom prvog korišćenja. Sve što trebate da uradite je da uzmete podatke za učitavanje od Brunate ili da kupite jedan od naših temperature-logger sistema.

 
 
 
Overlay

Brunata.dk collects statistics by using cookies. However, they do not reveal who you are, your name or your address. You can say 'no thanks to cookies' by clicking here, but we use a cookie to remember your request. If you want to avoid cookies altogether, you have to block cookies in your browser. Read more about cookies and how you block cookies Activate by clicking here.

This page need to use cookies to work as intended - You should not disable cookies at this moment.

This page works only with cookies - It is required to enable cookies if you want to use this page as intended.

Cookies are currently activated for this website. Activate
by clicking here.